Contacte

Avinguda d’Alp, 7, 9
17537 La Molina (Girona)

Formulari de Contacte

Política de Privacitat

D’acord amb les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (d’ara endavant, LOPD), Apartaments Gran Vall, S.L. , informa que les dades recollides en aquest lloc web seran incorporats a un fitxer automatitzat inscrit davant l’Agència de Protecció de Dades i pertanyen a Apartaments Gran Vall, S.L., tenint com a finalitat la d’atendre les peticions que vostè demandi. En virtut de l’article 5 de la citada llei, vostè serà degudament informat amb tot detall en els nostres formularis de la finalitat i ús de les dades que proporcioni. Les dades facilitades per Vostè en els documents del lloc web, seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part del fitxer propietat de Apartaments Gran Vall, S.L. inscrit en l’Agència de Protecció de Dades. Aquestes dades podran ser utilitzats per a la gestió interna dels contactes comercials que sol·liciten informació o amb aquells amb els quals es manté una relació comercial. Excepte en els camps que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seves dades personals són voluntàries. L’afectat es compromet a la veracitat de les dades que subministra. De conformitat amb l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Vostè té dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i donar-se de baixa del fitxer mitjançant una sol·licitud escrita a: Atenció LOPD, Apartaments Gran Vall, S.L., Avinguda d’Alp, 7,9, 17537, La Molina, Girona, Espanya, o bé, enviant aquesta sol·licitud a l’adreça de correu electrònic carme@apartamentsgranvall.com, complint-se així la notificació prevista en l’article 5.4 d’aquesta.